Afhalen van documenten

Papieren die voor u klaar liggen, kan u afhalen bij de onthaalbediende. Dit kan dagelijks tussen 8-16u.

Wanneer u aangifteformulieren voor een verzekering, attesten of dergelijke dient te laten invullen, maakt u hiervoor best een afspraak.

Uw arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Vraag alleen wat redelijk, écht en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.

Telefonisch worden geen voorschriften verstrekt. Wij zullen naargelang de aard van het probleem voldoende voorschriften voorzien tot een volgende raadpleging.


Telefoneren met een arts

Voor het opvragen van uitslagen of een kort advies kan u dagelijks  bij een arts terecht tussen 16u en 17u. 

Op andere momenten beantwoordt onze onthaalbediende de telefoon.  Zij kan uw vraag /mededeling noteren of doorschakelen naar één van de artsen in geval van dringende problemen.


Wachtdienst

Voor dringende medische problemen kan u buiten de praktijkuren terecht op het nummer: 1733

U kan dan NA AFSPRAAK (via het nummer 1733) terecht in de wachtpost (Transvaalstraat 42, 2500 Lier,

https://huisartsenpallieterland.be

De wachtpost is open van maandag - donderdag: vanaf 19u tot 8u. Op vrijdagavond vanaf 19u tot maandagochtend 08u.  Op feestdagen van 19u de avond voor een feestdag tot 08u de ochtend na de feestdag.


Het Globaal Medisch Dossier

  • Verzamelt al uw medische gegevens op één plaats
  • Wordt voor elke patiënt afzonderlijk aangevraagd
  • Zorgt ervoor dat u méér krijgt terugbetaald voor elke raadpleging bij een arts van onze praktijk
  • Zorgt ervoor dat u de opleg voor een avondraadpleging na 18u volledig terugkrijgt
  • Is bovendien volledig gratis

Het opmaken van het GMD gebeurt niet automatisch, vraag het aan de arts!


Tarieven

Wij zijn allen geconventioneerde artsen, dwz. dat we de wettelijke tarieven toepassen.


H.A.I.O.

Huisarts-in-opleiding: wij zijn een opleidingspraktijk verbonden aan het universitair centrum voor huisartsgeneeskunde. Een H.A.I.O. is afgestudeerd als arts en legt zich verder toe op de huisartsgeneeskunde. Hij/zij werkt altijd onder toezicht van één van de aanwezige artsen.

Dr. Louise Magnus zal in onze praktijk als HAIO werken van 1/10/2021 tem 30/9/2022

 

 

 

Wegens werken aan het stroomnetwerk door Fluvius, is de praktijk op woensdag voormiddag 25/5/20222 gesloten tot 13.00.
Dit beperkt ook sterk onze telefonische mogelijkheden.
Voor dringende medische problemen zijn wij telefonisch bereikbaar 015 31 32 39.


Maak afspraak


 

 

Huisartsenpraktijk De Beemd

Mechelsebaan 54, 2570 Duffel

T: 015 31 32 39